FAQs

FAQ

ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

ତୁମର ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ?

ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଜାର କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ |ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ପଠାଇବୁ |

ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ଅଛି କି?

ବୋନି ରପ୍ତାନି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ minimum ଣସି ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ସୀମା ନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ |

ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ କି?

ହଁ, ଆନାଲିସିସ୍ / କନଫର୍ମେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |ବୀମା;ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ |

ହାରାହାରି ସୀସା ସମୟ କ’ଣ?

ଆସେସୋରିଜ୍ ପାଇଁ, ଯଦି ଭଣ୍ଡାର ଯଥେଷ୍ଟ, ଜମା ପାଇବା ପରେ ବିତରଣ ସମୟ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ |ଯଦି ଭଣ୍ଡାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ବିତରଣ ସମୟ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ |ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସିନ୍ ପାଇଁ, ବିତରଣ ସମୟ ସାଧାରଣତ 90 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ |ବିତରଣ ସମୟ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ |

(1) ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଏବଂ

()) ଆମେ ତୁମର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ |ଯଦି ଆମର ବିତରଣ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସମୟସୀମା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ |ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେ ଏହା କରିପାରିବା |

ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି?

ଆପଣ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ |30% ଆଗୁଆ ଜମା, B / L ର କପି ବିରୁଦ୍ଧରେ 70% ବାଲାନ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ୱାରେଣ୍ଟି କ’ଣ?

ଆମେ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ୱାରେଣ୍ଟି କରୁ |ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା |ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରର ୱାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରହଣର 12 ମାସ ପରେ, କିମ୍ବା ଜାହାଜରେ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋଡ୍ ହେବାର 14 ମାସ ପରେ, କିମ୍ବା 2000 ଘଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦ କାର୍ଯ୍ୟ (ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସେ) |ୱାରେଣ୍ଟିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ଆମର କମ୍ପାନୀର ସଂସ୍କୃତି |

ଆପଣ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରାପଦ ବିତରଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି କି?

ହଁ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚମାନର ରପ୍ତାନି ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ valid ଧ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିପର୍ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ବିପଦ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଅଣ-ମାନକ ପ୍ୟାକିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ନେଇପାରେ |

ସିପିଂ ଫି ବିଷୟରେ କିପରି?

ସିପିଂ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାକୁ ବାଛିଥିବା ଉପାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସାଧାରଣତ the ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଉପାୟ |ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଦ୍ big ାରା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ |ସଠିକ୍ ମାଲ ପରିବହନ ହାର ଯଦି ଆମେ ପରିମାଣ, ଓଜନ ଏବଂ ମାର୍ଗର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା |ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |